Limit ryzyka to ustalana samodzielnie kwota zakładów, która nie może zostać przekroczona w danym czasie. Ryzyko w danym czasie jest obliczana na podstawie sumy postawionych zakładów.  

Na przykład, gdy limit ryzyka wynosi 100 EUR tygodniowo, to po postawieniu w danym tygodniu kwoty 80 EUR maksymalna kwota dostępna do postawienia do końca tego tygodnia wyniesie 20 EUR. Ten limit ma zastosowanie bez względu na saldo środków na koncie.


W celu ustalenia dziennego, tygodniowego bądź miesięcznego odnawialnego limitu ryzyka należy skontaktować się z obsługą klienta. Jeśli chcesz usunąć limit bądź go zwiększyć, obowiązuje 72-godzinny okres karencji na przekazanie zlecenia do obsługi klienta. Nie możemy pomijać tej procedury ani stosować jakichkolwiek wyjątków.