Limity strat to ustalane samodzielnie kwoty ograniczające zawieranie zakładów o wartości, która mogłaby spowodować przekroczenie limitu. Strata netto w danym czasie jest obliczana na podstawie sumy postawionych zakładów (kwoty wydane) minus suma przychodów (kwoty otrzymane).


Na przykład, gdy limit strat wynosi 100 EUR tygodniowo, to po postawieniu w danym tygodniu kwoty 80 EUR maksymalna kwota dostępna do postawienia do końca tego tygodnia wyniesie 20 EUR. Jeśli jednak z wygranych zakładów gracz otrzyma z powrotem 50 EUR, strata netto dla tygodnia zostanie określona jako 30 EUR (80 EUR minus 50 EUR). Dlatego możliwe będzie zawarcie zakładów do kwoty 70 EUR (100 EUR minus 30 EUR). Limity strat mają zastosowanie bez względu na saldo środków na koncie.


W celu ustalenia dziennego, tygodniowego bądź miesięcznego odnawialnego limitu strat należy skontaktować się z obsługą klienta. Jeśli chcesz usunąć limit bądź go zwiększyć, obowiązuje 72-godzinny okres karencji na przekazanie zlecenia do obsługi klienta. Nie możemy pomijać tej procedury ani stosować jakichkolwiek wyjątków.