Możesz ustawić lub zmienić swój limit ryzyka bądź strat w dowolnym czasie, kontaktując się z obsługą klienta i podając określoną kwotę oraz okres dla limitu odnawialnego: dzienny, tygodniowy bądź miesięczny (co 30 dni). Należy pamiętać, że razie zwiększenia kwoty lub wybrania krótszego okresu następuje 72-godzinny okres karencji. Jeśli w tym czasie zmienisz zdanie, możesz skontaktować się z nami w celu anulowania zlecenia. W przeciwnym razie nowy limit zastąpi poprzedni po upłynięciu 72 godzin. Wszystkie inne zlecenia zmiany limitu strat zostaną wprowadzone w ciągu 72 godzin od otrzymania zgłoszenia przez nasz zespół obsługi klienta.