Okresu samodzielnego wykluczenia nie można skrócić.