Odpowiedzialny hazard [23]

Limit ryzyka to ustalana samodzielnie kwota zakładów, która nie może zostać przekroczona w danym czasie. Ryzyko w danym czasie jest obliczana na podstawie s...
Dowiedz się więcej
Limity strat to ustalane samodzielnie kwoty ograniczające zawieranie zakładów o wartości, która mogłaby spowodować przekroczenie limitu. Strata netto w dany...
Dowiedz się więcej
Możesz ustawić lub zmienić swój limit ryzyka bądź strat w dowolnym czasie, kontaktując się z obsługą klienta i podając określoną kwotę oraz okres dla limitu...
Dowiedz się więcej
Tak, limit wpłat dla swojego konta można określić w sekcji odpowiedzialnego hazardu w ustawieniach Moje konto. Po zdefiniowaniu limitu wpłat dla konta nie b...
Dowiedz się więcej
Limit wpłat dla swojego konta można ustawić lub zmienić w sekcji odpowiedzialnego hazardu w ustawieniach Moje konto. Jeśli chcesz zwiększyć limit bądź go us...
Dowiedz się więcej
Tak. Jeśli chcesz ograniczać czas pozostawania na zalogowanym koncie w trakcie ustalonego okresu, możesz określić dla swojego konta limit czasu sesji.  ...
Dowiedz się więcej
Limit czasu sesji dla swojego konta można ustawić lub zmienić w dowolnym momencie w sekcji odpowiedzialnego hazardu w ustawieniach Moje konto. Limitu czasu ...
Dowiedz się więcej
Jeśli nie chcesz już mieć limitu czasu sesji, możesz przesłać zlecenie jego usunięcia w sekcji odpowiedzialnego hazardu w ustawieniach Moje konto, wybierają...
Dowiedz się więcej
Jeśli chcesz zamknąć konto, możesz to zrobić korzystając z opcji dezaktywacji bądź samodzielnego wykluczenia. Dezaktywacji lub samodzielnego wykluczenia moż...
Dowiedz się więcej
Samodzielne wykluczenie jest zalecane w sytuacji potrzeby odpoczynku od hazardu w celu uniknięcia potencjalnego uzależnienia. Dezaktywacja jest zalecana w ...
Dowiedz się więcej
Jeśli chcesz czasowo zamknąć swoje konto, możesz to zrobić w sekcji odpowiedzialnego hazardu w ustawieniach Moje konto, wybierając okres wykluczenia: 6 mies...
Dowiedz się więcej
Okresu samodzielnego wykluczenia nie można skrócić.
Dowiedz się więcej