Temný režim [2]

Aby włączyć tryb ciemny na komputerze, należy się zalogować. Po zalogowaniu się pojawi się opcja przełączenia wyświetlania na stronie głównej. Na telefon...
Dowiedz się więcej
Tak, możesz ustawić tryb ciemny jako domyślny dla konta, przełączając w tryb ciemny na stronie głównej. Ewentualnie możesz przejść do obszaru Moje konto -&g...
Dowiedz się więcej