Med en riskgräns kan du själv ställa in hur mycket pengar du maximalt kan satsa under en viss period. Risken under en period motsvarar summan som satsas under den perioden.  

Om du till exempel upprättar en riskgräns på 1 000 kr per vecka och hittills har satsat 800 kr under en viss vecka kan du inte satsa mer än 200 kr under resten av den veckan. Gränsen gäller oavsett hur mycket pengar som finns på ditt konto.


Du kan kontakta kundtjänst för att upprätta en löpande riskgräns per dag, vecka eller månad. Om du vill ta bort eller öka en sådan gräns finns det en obligatorisk betänketid på 72 timmar från den tidpunkt då begäran skickas till kundtjänst. Vi kan inte göra några undantag från denna regel.