Med förlustgränser kan du själv ställa in hur mycket du maximalt är villig att förlora. Sedan kan du inte lägga något spel som riskerar att överskrida den gränsen. Nettoförlusten under en period motsvarar summan som satsas (ut) minus avkastningen (in) under den perioden.


Om du till exempel upprättar en förlustgräns på 1 000 kr per vecka och hittills har satsat 800 kr under en viss vecka kan du inte satsa mer än 200 kr under resten av den veckan. Men om du vann tillbaka 500 kr från vinnande spel skulle din nettoförlust för den veckan ligga på 300 kr (800 kr ut minus 500 kr in). Därför skulle du maximalt kunna satsa 700 kr (1 000 kr minus 300 kr). Förlustgränser gäller oavsett hur mycket pengar som finns på ditt konto.


Du kan kontakta kundtjänst för att upprätta en löpande förlustgräns per dag, vecka eller månad. Om du vill ta bort eller öka en sådan gräns finns det en obligatorisk betänketid på 72 timmar från den tidpunkt då begäran skickas till kundtjänst. Vi kan inte göra några undantag från denna regel.