Du kan när som helst upprätta eller ändra din risk- eller förlustgräns genom att kontakta kundtjänst och begära ett belopp och en löpande daglig, veckovis eller månatlig period (var trettionde dag). Tänk på att om du begär att öka ett belopp eller korta ner en löpande period finns det en betänketid på 72 timmar. Om du hinner ändra dig under betänketiden kan du avbryta din begäran genom att kontakta kundtjänst. I annat fall kommer den nya gränsen att ersätta den nuvarande så snart de 72 timmarna passerat. Alla övriga ändringar av en förlustgräns träder i kraft inom 72 timmar efter att din begäran mottagits av kundtjänst.