När din tillfälliga självuteslutning har avslutats kommer ditt konto att förbli stängt såvida du inte kontaktar oss och begär att vi öppnar det igen.